0
SÄSONGSAVSLUTNING - VI KÖR REA

Måttenheter för ved: stjälpt & travat

Uppvärmning med ved har på grund av de stigande energipriserna återigen kommit i fokus under de senaste åren. Därför ökar efterfrågan på högkvalitativ huggen vedträd och de därmed sammanhängande frågorna om vilken vedsort som är bäst lämpad för att klara vintern på ett bra och så billigt sätt som möjligt. En utmaning när man köper ved för kaminen är att uppskatta hur mycket som man behöver för att klara sig igenom vintern. Men i vilka mått ska man räkna? Vi kastar lite ljus över ämnet och göra alla förvirrande termer lite tydligare.

Snabbt förklarat: Vad betyder travat och stälpt?

När det gäller de olika användningsområdena för de olika torkade träslagen är alla dessa termer logiska, men de gör det svårt att jämföra dem när man letar efter vedsort som är bäst för eldning. I korthet är den fasta kubikmetern den virkesmassa som utgör en kubikmeter torrt virke. Det som kan verka logiskt i teorin är ganska opraktiskt när man köper ved. Veden är trots allt staplade på varandra och utgör därför inte en “fast massa”. Det fria utrymmet mellan de delade vedstockarna kräver därför ett annat mått som används för att beräkna försäljningen av ved. Detta kallas travat.

Stjälpt är inte noggrant lagrade vedstockar, utan löst staplad eller “slängda” ner i en säck. Man slipper massa jobb med att stapla och detta återspeglas i det lägre priset. Mellanrummen är naturligtvis mycket ojämnare och större när det gäller stjälpt jämfört med travad ved.

0,4 kbm
= 0,56 travad
= 1,0 stjälpt

0,7 kbm
= 1,0 travad
= 1,8 stjälpt

Vid omräkning av de enskilda måttenheterna bör man notera att det endast är riktvärden på grund av de utrymmen som uppstår (luft).

Hur mycket väger ugnstorkad ved?

Denna fråga kan inte besvaras på ett generellt sätt, eftersom vikten på ugnstorkade vedsorter också beror på träslaget. T.ex. väger ugnstorkade lövträd i allmänhet mer än ugnstorkade barrträd. De är även ca 30 % lättare efter torkningsprocessen än direkt efter avverkning.

Hur många kg är 1 kbm stjälpt ved?

En kubikmeter stjälpt ved motsvarar beroende på träslaget en vikt på cirka 250 kg.

Hur många kg är 1 kbm travad ved?

En kubikmeter travad ved väger beroende på träslaget cirka 750 kg.

Hur många travade kubikmeter är 1 ton träd?

Beroende på träslaget motsvarar ett ton trä ungefär 1,2 kubikmeter travat.

3 tips för en korrekt prisjämförelse av ved

Det är förståeligt att det finns en osäkerhet bland många köpare om vilket pris man bör betala för bra torkad ved. Följande tips bör göra prisjämförelsen lite lättare.

  1. Var uppmärksam på lufttorkat eller ugnstorkat virke.
    Det rekommenderas att kolla lite extra när ved säljs till ett för lågt pris. En hög andel vatten i veden kan inte ses med blotta ögat, men leder till att mycket pengar går åt till att köpa lite ved och värmeeffekt. I verkligheten betalar kunden egentligen för dyrt vatten som inte ger någon glädje vid eldning. Det är svårt att tända fuktig ved och alla dess beståndsdelar kan inte brännas helt och hållet. Dåligt torkad ved är inte bara oekonomiskt utan också en belastning för miljön.
  2. Observera volymtermer
    När du jämför priser är det viktigt att vara uppmärksam på volymmåtten i de olika erbjudandena. En kubikmeter stjälp ved är inte samma sak som en kubikmeter travad ved!
  3. Jämför träslag
    När det gäller de olika ugnstorkade träslagen kan man säga att lövträ i allmänhet är dyrare att köpa än barrträ. Priserna för klyven ek, bok eller gran skiljer sig dock från varandra av goda skäl. Vissa av dem har en högre densitet än andra och därmed ett högre värmevärde. Men lövträ brinner också längre än barrträ och behöver därför bara köpas i mindre mängder. Vid prisjämförelser bör därför både volymtermerna och träslagen jämföras.

Observera värmevärdet

Värmevärdet anger hur mycket värme bränslet genererar. När det gäller ved som är klar för eldning anges detta värde vanligtvis i kilowattimmar per kubikmeter eller kWh/kg. Träslag som björk och ek har till exempel ett högt värmevärde, vilket innebär att man proportionellt sett behöver köpa och stapla mindre ved för en uppvärmningsperiod. När man jämför värmevärdena är det viktigt att komma ihåg att den kluvna vedens densitet påverkar dess vikt.

Köpa ved