0
SÄSONGSAVSLUTNING - VI KÖR REA

Vilka effekter har eldning av ved på naturen och miljön?

Visste du att det inte har någon effekt på den globala uppvärmningen att laga mat med ved eller elda ved i en vedspis? Visste du att vedeldning är en neutral process som inte ökar CO2-nivåerna i atmosfären?

För att bättre förstå denna process kan vi titta på ett träds hela livscykel. När ett träd växer absorberar det koldioxid, en gas som värmer upp atmosfären. Under sina många levnadsår bygger ett träd upp ett stort lager av koldioxid. Tyvärr lever träden inte för evigt. När trädet ruttnar i skogen sker en reaktion under rötningsprocessen som frigör det koldioxid som trädet har samlat under sitt liv och återför det till atmosfären.

Samma process sker när träet bränns. Den mängd koldioxid som frigörs från träet är identisk med den mängd som frigörs under nedbrytningen. Detta innebär att mängden koldioxid i atmosfären är konstant under träets hela livscykel, vilket gör det till ett neutralt bränsle för atmosfären.

I större städer som Stockholm eller Göteborg kan det ofta förekomma problem med smog eller rök från eldning. Detta är något som kan motverkas med hjälp av att elda torr ved. I Storbritannien är det till exempel olagligt att elda blöt ved. Veden från ONLYDRY torkas med en innovativ torkningsteknik så att den innehåller mindre än 18 % fukt. Bättre för människan och miljön!

Det är en bra sak att vi kan fortsätta att njuta av värmen från ved och koppla av vid brasan med familj och vänner utan att förorena atmosfären. Beställ hem ved från ONLYDRY idag och njut av naturlig värme. Praktiskt, snabbt och bra!