0
SÄSONGSAVSLUTNING - VI KÖR REA

Vilken är den korrekta fukthalten i ved?

Vi har nog alla hört att endast torr ved bör eldas i eldstäder. Men vad är den korrekta fukthalten i ved?

Träets naturliga fukthalt kan vara upp till 60 % eller mer. För det otränade ögat är fuktiga vedträd inte mycket annorlunda än torra, men när du köper ett kilo fuktig vedträd köper du i själva verket 600 gram vatten och bara 400 gram träd eller bränsle som skapar värmeenergi.

Vid förbränning av fuktig ved förbrukas energi för att avdunsta vattnet från veden. Detta resulterar i att veden inte kan fylla sin primära uppvärmningsfunktion. När man eldar fuktigt träd är lågan dessutom mycket svag och elden brinner inte ordentligt. Detta leder till att partiklar av oförbränd ved släpps ut i atmosfären genom skorstenen tillsammans med röken. Dessutom är fuktigt bränsle den främsta orsaken till att skorstenen blockeras eller att kaminen svartnar. Göteborgs stad rekommenderar alla att elda med riktigt torkad ved.

köpa ved

Slutsatsen är att ju torrare trä desto bättre, och att trä med en fukthalt på 0 % är det bästa valet. Detta är dock inte helt sant, särskilt inte när det gäller vedeldning i spisar. En låg fukthalt i veden är fördelaktigt, och tillverkare av vedspisar rekommenderar att man använder ved med en fukthalt på 10-20 %. Den låga fukthalten reglerar förbränningsprocessen och ser till att rätt mängd energi i form av värme fylls ut i husets rum. Om veden är för torr brinner den mycket snabbt och med för stark låga som gör att mycket luft kommer in i spisen. Detta kyler skorstenen och kan öka partikelutsläppen.

Det har länge varit vanligt att torka ved genom att lagra den i vedlador, men det är nästan omöjligt att torka brännved till rätt fukthalt inom ett år. Om den torkas utomhus kan fukthalten uppgå till 20-25 %. För att använda ett bränsle som är säkert för miljön, hushållen och spisarna rekommenderar tillverkare av spisar att man använder ved som torkats i särskilda torkrum till en acceptabel fukthalt på 10-20 %. Vi säljer vår ved med en perfekt fukthalt och du kan hitta alla våra sorter här: beställ ved.