0
Gratis frakt till hela Sverige!

Säkerhetstips för vedbränning inomhus och utomhus

Att bränna ved är ett utmärkt sätt att värma upp ditt hem och skapa en mysig stämning under de kalla vintermånaderna. Men det är viktigt att följa säkerhetsåtgärder när du använder ved för att undvika skador och eventuella faror. Här är några säkerhetstips för vedbränning inomhus och utomhus.

1. Årlig skorsteninspektion och rengöring

1.1 Skorsteninspektion

Se till att din skorsten inspekteras av en professionell minst en gång om året. Detta rekommenderas att göras innan temperaturerna börjar sjunka, så att eventuella problem kan åtgärdas innan skorstenen behöver användas. Anlita en skorstenssotare som är certifierad att genomföra en intensiv examination av brandsäkerhetsföreskrifter och standarder för konstruktion och underhåll av olika ventilationssystem.

1.2 Skorstensrengöring

Att hålla din skorsten ren är avgörande för skorstenens funktion. Om det finns överdriven ansamling i skorstenen kommer det att börja påverka skorstenens drag. Det ökar också risken för en skorstensbrand. Anhopning av kreosot är extremt brandfarligt och kan antändas av en enda gnista. Frekvensen för skorstensrengöring beror på hur ofta du eldar. Rengöring bör utföras innan du tänder den första elden för säsongen och därefter så ofta som behövs under säsongen. Om du ser kreosotansamling är det dags att rengöra den! Rengöring kan utföras av en professionell eller med DIY-rengöringsmetoder som den genomsnittliga husägaren enkelt kan utföra.

2. Förvara ved på rätt sätt

2.1 Stabilt vedförvaring

Se till att staplarna inte överstiger 1,10 m höjd. Användning av en vedförvaring eller ställning kommer att förbättra vedens stabilitet och samtidigt hålla den borta från marken och ge ordentlig luftcirkulation.

2.2 Använd ved från toppen

Ta alltid bort ved från toppen av din stack. Även om du frestas att försöka dra ut en stock från mitten eller botten är det inte värt det. Detta kan få hela stacken att välta.

2.3 Torka och förvara ved på rätt sätt

Om du hugger ved själv eller köper ved innan den har torkats ordentligt måste du torka den själv. Nyckeln till att torka ved är att:

  • Kapa veden till kortare längder.
  • Kapa veden 6 månader innan du planerar att använda den (detta ger vatten tid att avdunsta).
  • Klyva veden för att exponera mer yta för sol och vind.
  • Förvara veden ordentligt medan den torkar (6-12 månader).

En bra metod för att alltid ha torr, torkad ved är att köpa eller hugga veden på våren och förvara den ordentligt tills du är redo att använda den på hösten eller vintern. Med korrekt förvaring kan även den grönaste veden vara redo att användas inom 6-24 månader, och den veden kan hålla i 3-4 år.

3. Bränn rätt ved

Välj rätt ved att bränna är en av de viktigaste säkerhetsåtgärderna, eftersom typen av ved som bränns kommer att bidra till mängden kreosot som kan ansamlas i skorstenssystemet. Mjuka träslag som tall har högre fuktinnehåll och kommer att skapa mer kreosot än att bränna hårda träslag som ek eller lönn. Oavsett vilket trä du väljer, se till att det har torkats ordentligt eller torkats i ugn. Elda ALDRIG färsk ved eller nyligen kapade trädstammar. All ved från Onlydry.se har torkats till absolut bästa kvalitet.

4. Bygg en eld på rätt sätt

4.1 Använd eldstadsgaller

Om du använder en öppen spis ska du bygga din eld på ett eldstadsgaller. Detta gör att tillräckligt med luft kan komma åt alla sidor av stockarna för en effektivare förbränning. Placera eldstadsgallret från baksidan av eldstaden och se till att du har 3″ av utrymme på varje sida av gallret för bästa möjliga luftflöde. Om ditt galler inte uppfyller dessa mått är det för stort för din eldstad.

4.2 Använd säkra tändmetoder

Undvik att använda farliga tändvätskor som bensin eller tändvätska för grillkol. Använd istället säkra och miljövänliga tändmetoder, som tändstickor, tändbollar och tändgel.

5. Skapa utrymme runt skorstenen

Skapa utrymme runt din skorsten genom att klippa tillbaka grenar och ta bort eller skydda alla brännbara material som är inom en 15 fot radie från skorstenen. Detta hjälper till att skydda ditt hem och din egendom från en potentiell brand och kan även hjälpa skorstenen att fungera korrekt.

6. Installera en skorstenshatt

En skorstenshatt med gnistskydd hjälper till att hålla gnistor och glödande partiklar inom skorstenssystemet. En skorstenshatt skyddar också mot att små djur eller skräp kommer in i skorstenssystemet och orsakar blockeringar som förhindrar att röken kan ventileras ordentligt.

7. Håll eldstaden ren och säker

7.1 Förvara brännbart material på avstånd

Eldstaden är inte platsen för brännbart material! Om du vill ha ved, tändved eller tändare nära din eldstad bör du hålla dem tillräckligt långt borta från eldstadsöppningen så att de inte utgör en brandrisk. Om en gnista eller glödande partikel hoppar ut ur eldstaden och landar på de närliggande förråden kan de mycket enkelt orsaka en brand i ditt hem.

7.2 Rengör eldstaden regelbundet

Rengör eventuellt nedfall av aska eller skräp så snart du ser det. Ha några eldstadsverktyg till hands för detta, som en sopborste och skyffel, för att kunna plocka upp och kasta bort det på ett säkert ställe.

8. Skydda omgivningen från gnistor

8.1 Använd en eldstadsskärm

Använd en eldstadsskärm framför din eldstad för att skydda området runt den från eventuella skador. Om en gnista hoppar ut och landar på eldstaden eller golvet kan den orsaka skador och eventuellt antända om den lämnas där tillräckligt länge.

8.2 Använd en eldstadsmatta eller skyddsplatta

För att minimera risken för skador på ditt golv eller eldstad kan du lägga ner en eldstadsmatta eller skyddsplatta som skyddar golvet.

9. Installera brandvarnare och kolmonoxidlarm

Se till att du har fungerande brandvarnare och kolmonoxidlarm installerade i hela ditt hem. Kontrollera batterierna i dessa larm minst två gånger om året.

10. Lämna aldrig elden utan uppsikt

Lämna aldrig en öppen eld utan uppsikt, vare sig det gäller en eldstad eller en vedspis. Se till att elden är helt släckt innan du lämnar hemmet eller går och lägger dig.

Vedeldning är ett utmärkt och miljövänligt sätt att värma ditt hem, men det är viktigt att följa dessa säkerhetstips för att skydda dig och din familj. Genom att vara försiktig och följa dessa råd kan du njuta av värmen och mysigheten som vedeldning erbjuder på ett säkert sätt.

Klicka här om du vill veta mer om ved eller beställa hem ved till ditt hem i Stockholm?